Τρίτη, 17 Μαρτίου 2015 13:16

Η επιστολή του Θεόφιλου Μιχαλάτου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου

Επιστολή του κ. Θεόφιλου Μιχαλάτου προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου - Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου, Γραφείο Γενικού Γραμματέα και στο Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων για την ισόρροπη συμμετοχή των δυο φύλων στο Δήμο Κεφαλονιάς.

 

Scan0028

Scan0029

Scan0030

Scan0031

Scan0032

Scan0033