Δημόσια Διοίκηση

Δημόσια Διοίκηση

Λειτουργία στην υπηρεσία του πολίτη

Θεωρώντας πως η δημόσια διοίκηση πρέπει να λειτουργεί προς όφελος του πολίτη, μέσα από διαδικασίες διαφάνειας & δημόσιας λογοδοσίας στηρίζουμε την:

  • Αναβάθμιση & ισχυροποίηση τόσο του ρόλου των Τοπικών Συμβουλίων όσο και των αρμοδιοτήτων τους
  • Αποκέντρωση του Δήμου και των υπηρεσιών του
  • Κατανομή των κονδυλίων στους πρώην Δήμους (νυν Δημοτικές Ενότητες) με αντικειμενικά κριτήρια
  • Εγγύηση της ισότιμης μεταχείρισης δημοτών και φορέων
  • Αξιοποίηση του ανθρώπινου επιστημονικού δυναμικού του Δήμου
  • Καθιέρωση του θεσμού: «Βήμα στη Νεολαία» με συμμετοχή εκπροσώπων σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων για καίρια θέματα του Δήμου
  • Αναβάθμιση του Γραφείου Προγραμματισμού του Δήμου
  • Πραγματοποίηση συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στους πρώην δήμους ανά τακτά χρονικά διαστήματα