Κοινωνική Αλληλεγγύη

Κοινωνική Αλληλεγγύη

Την εφαρμόζουμε στην πράξη

Στις δύσκολες εποχές που διανύουμε, εκτιμώντας την κοινωνική αλληλεγγύη ως βασική ανθρωπιστική αξία, επιδιώκουμε την:

  • Σύσταση Δημοτικού Ταμείου Αλληλεγγύης, Κοινωνικού Φαρμακείου & ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου
  • Αποτροπή με αποφασιστικότητα κατασχέσεων περιουσιών λόγω της κρίσης και έμπρακτη στήριξη των υπερχρεωμένων νοικοκυριών
  • Ιδιαίτερη μέριμνα για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες
  • Στήριξη των ανέργων με τη δημιουργία προγραμμάτων επιμόρφωσης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας
  • Παροχή κινήτρων στις επιχειρήσεις για την ενίσχυση της απασχόλησης & τη μείωση της ανεργίας
  • Λειτουργία του Γηροκομείου (Δωρεάς Τζανετάτου) στη Σάμη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα τροφείων και συμμετοχής του Δήμου