Οικονομία & Ανάπτυξη

Οικονομία / Ανάπτυξη

Είμαστε πιο δυνατοί από την κρίση

Κρίνοντας ότι η ανάπτυξη της οικονομίας αποτελεί την μοναδική λύση για την υπέρβαση της οικονομικής κρίσης στο νησί μας, προχωράμε σε:

  • Δημιουργία Παγκόσμιου Δικτύου Κεφαλονιτών ως εργαλείο στήριξης του νησιού
  • Διεκδίκηση & αξιοποίηση με κάθε τρόπο των διαθέσιμων πόρων από το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
  • Δημιουργία Γραφείου Υποστήριξης Επιχειρηματικότητας – Καινοτομίας
  • Επέκταση της ΒΙΠΕ Αργοστολίου & δημιουργία ΒΙΟΠΑ Ληξουρίου
  • Προώθηση διαδικασιών τυποποίησης & εξαγωγής των τοπικών μας προϊόντων
  • Επαναπροσδιορισμό του πλαισίου λειτουργίας των δημοτικών σφαγείων
  • Στήριξη της κτηνοτροφίας (εξηλεκτρισμός κτηνοτροφικών μονάδων κτλ)
  • Προσπάθειες λειτουργίας τραπεζικού καταστήματος στη Σάμη